Investičné služby

Nákup a predaj cenných papierov

Viac informácií

Úschova a správa cenných papierov

Viac informácií

Vydávanie emisií cenných papierov

Viac informácií

Online osobný majetkový účet pre každého

Aktuálny stav svojich investícií a prehľad svojho majetkového účtu si kedykoľvek môžete skontrolovať online na našej webovej stránke.

50% zľava zo všetkých poplatkov pre verných

Klienti, ktorých majetok v PROXENTA Finance dosiahne úroveň 100 000 Eur, platia len polovičné poplatky za nákup aj za správu finančných nástrojov.

Investičné produkty skupiny PROXENTA

Skupina vydáva svoje vlastné zmenky a dlhopisy, ktoré majú fixný ročný výnos od 5 p. a., vyplácaný raz ročne.