Kontakt


PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.
Mýtna 50,
811 07 Bratislava – Staré Mesto

Zadávanie pokynov
Slovenská republika: +421 2 3219 1020
Česká republika: +420 255 711 643

Referát obchodu a riadenia portfólia
+421 2 3219 1020
frontoffice@proxenta.sk

Referát správy finančných nástrojov
+421 2 3219 1030
backoffice@proxenta.sk

Recepcia
T +421 2 3219 1011
info@proxenta.sk