Tím PROXENTA Finance

Mgr. SlávkaKatonová

Generálna riaditeľka, PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.

v PROXENTE od: 4/2017

HanaStraková

Back Office

v PROXENTE od: 4/2021

Ing. RastislavSádecký

Predseda predstavenstva OCP

v PROXENTE od: 09/2009

Ing. Pavol Magdziak

Compliance Officer PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.

v PROXENTE od: 05/2012

RomanaPehačková

Front Office

frontoffice@proxenta.sk

+421 2 3219 1020

v PROXENTE od: 08/2018